1. Home
 2.  · Finanțare

Finanțare

Impactul proiectului în UE

LIGNOFLAG este finanțat de Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) care este un parteneriat public-privat de 3,7 miliarde euro între UE și Bio-based Industries Consortium. Funcționând în cadrul programului Orizont 2020, acest organism al UE intenționează să dezvolte industrii bio sustenabile și competitive în Europa, pe bază de bio-rafinării care își procură biomasa în mod sustenabil prin

 • demonstrarea de noi tehnologii pentru a completa lacunele din lanțurile valorice,
 • dezvoltarea de modele de afaceri care integrează toți actorii economici de-a lungul lanțului valoric,
 • constituirea de bio-rafinării reprezentative, aplicând modele de afaceri și tehnologii pentru a menține investițiile în UE.

În cadrul acordului de grant nr. 709606, LIGNOFLAG primește 24,7 milioane euro.

LIGNOFLAG intenționează să contribuie în mod substanțial la strategia de dezvoltare a UE pentru deceniul următor, Europa 2020. Această inițiativă strategică a definit diverse obiective prioritare privind ocuparea forței de muncă, cercetarea și dezvoltarea, schimbarea climatică și energia în Uniunea Europeană, pentru a deveni o economie inteligentă, sustenabilă și incluzivă. Prin construirea fabricii sunliquid® în România, LIGNOFLAG va consolida regiunea danubiană, din care face parte România. Astfel, LIGNOFLAG va contribui la creșterea economică în regiune, aceasta fiind o țintă a Strategiei danubiene.

Beneficiile LIGNOFLAG pentru societatea europeană sunt:

 • Contribuție semnificativă la reducerea emisiilor de gaze de seră și ameliorarea schimbării climatice
 • Crearea de locuri de muncă ”verzi”, mai ales în zonele rurale
 • Stimularea economiilor locale și crearea de oportunități suplimentare de afaceri
 • Extinderea producției actuale de biocombustibili către o nouă biomasă non-alimentară, care în prezent este utilizată sub potențialul său
 • Îmbunătățirea performanței generale și a sustenabilității biocombustibililor
 • Stimularea implementării pe larg a etanolului celulozic în UE
 • Crearea unei surse sustenabile și competitive de energie regenerabilă internă pentru UE
 • Sprijină transformarea de la o energie bazată pe combustibili fosili la o economie circulară, bazată pe biocombustibili

Click to zoom in

Ultimele noutăți

14/06/2022

Clariant începe producția de etanol celulozic sunliquid® la noua fabrică din Podari, România

15/10/2021

Clariant finalizează construcția primei fabrici sunliquid®, la scară comercială, pentru producția de etanol celulozic în Podari, România

Evenimente viitoare

28/11/2019
Podari (România)
Workshop: Lucrul cu și pentru Clariant: Șanse și avantaje pentru fermierii din regiunea Oltenia
28/11/2019
Podari (România)
Workshop: Lucrul cu și pentru Clariant: Șanse și avantaje pentru fermierii din regiunea Oltenia